MITT FAGLIGE STÅSTED

Jeg ser på psykiske plager og psykiske lidelser som naturlige reaksjoner på unaturlige omstendigheter.

Det vi opplever, som for eksempel tankekjør, uro, angst, forvirring, forstyrrelser i hukommelsen, energiløshet og utmattelse kan være kroppens reaksjon på det vi utsetter oss selv for og/eller det vi blir eller har blitt utsatt for.

Jeg er som nevnt opptatt av bevissthet. Men hva betyr det?

Livserfaringer eller påkjenninger kan gjøre at vi har måttet tilpasse oss. Dette kan føre til at vi lever livet mer eller mindre på utsiden av oss selv. Det kan ha sin pris.

Kanskje vet vi ikke helt hva vi tenker, føler og vil? Eller kanskje vet vi hva vi tenker og føler, men ikke hva vi skal gjøre med det? Kanskje ser vi at vi gjør ting vi egentlig ikke ønsker å gjøre. Kanskje opplever vi at vi ikke mestrer livet.

Jeg ser på psykoterapi som en mulighet til å utforske disse tingene. Kroppslige fornemmelser, tanker, følelser og handlinger. Det kan handle om å bli bedre kjent med seg selv, å føle seg selv bedre (selvfølelse), slik at en kan navigere i livet på mest mulig hensiktsmessig måte.

Vi er ulike som mennesker. Ethvert individ er unikt. Derfor er det viktig for meg å tilpasse samtalene til akkurat deg, dine ønsker og behov.

Min verktøykasse inspireres av ulike psykologiske og filosofiske tradisjoner, med både bottom-up og top-down tilnærminger, som blant annet:

-kroppsorientert psykoterapi

-mindfulness (oppmerksom tilstedeværelse)

-traumebevisst omsorg

-kognitiv og metakognitiv terapi

-eksistensiell psykoterapi

-narrativ terapi

-sosialkonstruktivisme (virkelighetsforståelse)

-personlige livserfaringer

Du har også en verdifull verktøykasse, og sammen kan vi finne ut av hva som blir mest hensiktsmessig for deg.

Spørsmål? Du er velkommen til å ta kontakt.