SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er PSYKOLOG I LOMMA?

PSYKOLOG I LOMMA drives av psykolog Hilde Gjermundrød, og tilbyr samtaler og andre tjenester til deg som ønsker kontakt med psykolog gjennom skriftlig kommunikasjon. Dette betyr at du ikke trenger å oppsøke psykolog fysisk. Du trenger heller ikke henvisning. Vi skriver til hverandre ved hjelp av våre elektroniske enheter, uten å se hverandre. Les mer her om hva PSYKOLOG I LOMMA er, eller les her om hva du kan skrive med meg om.

Hvorfor chatte eller skrive med en psykolog?

Det kan være mange ulike grunner til at folk velger å chatte eller skrive med psykolog. Det kan handle om praktiske utfordringer, tidsklemma, reiseavstander, manglende energi eller mulighet til å forlate hjemmet, utfordringer med hørsel eller tale. For noen kan det også oppleves for intenst eller energitappende å sitte ovenfor en psykolog. Noen synes det er lettere å uttrykke seg skriftlig. Les mer om dette her.

Har du taushetsplikt?

Ja! Som psykolog forholder jeg meg til helsepersonelloven, som gir meget strenge føringer for hva jeg kan dele og ikke dele av informasjon om deg. I utgangspunktet kan jeg ikke dele informasjon om deg med noen. Loven har imidlertid noen unntak, for eksempel når det er fare for alvorlig personskade og/eller død.

Kan jeg være anonym?

Nei, det kan du ikke. Som psykolog er jeg såkalt helsepersonell og forholder meg dermed til helsepersonelloven. Dette betyr at jeg blant annet må registrere ditt navn, adresse, og fødselsnummer. Siden vi ikke ser hverandre når vi skriver, kan likevel denne samtaleformen gi deg en følelse av anonymitet.

Fører du journal?

Ja, jeg har som alt helsepersonell plikt til å føre journal. En journal er en løpende dokumentasjon av den helsehjelpen som gis, og skal kun inneholde opplysninger som er nødvendige og relevante for helsehjelpen. Journalen er strengt taushetsbelagt. Det er kun jeg som har innsyn i din journal. Du har også rett til innsyn i din egen journal.

Er det trygt å chatte?

Crypho er en samtaleplattform som er utviklet nettopp for å møte høye krav til sikkerhet, blant annet gjennom ende-til-ende kryptering. Crypho har ikke tilgang på innholdet i samtalene. Sikkerheten avhenger også av hva du velger å gjøre for å beskytte deg. Du er selv ansvarlig for å sikre telefon eller laptop for uønsket innsyn, for eksempel ved å bruke tastelås eller logge ut av app etter endt bruk. Les mer om sikkerhet her.

Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål!

Les PSYKOLOG I LOMMAs personvernerklæring her.