PERSONVERNERKLÆRING

Alle virksomheter er forpliktet av EUs personvernforordning (GDPR) til å redegjøre for hvordan personopplysninger behandles. Psykolog Hilde Gjermundrød har i utgangspunktet taushetsplikt, med forankring i Lov om helsepersonell. I dette dokumentet kan du lese mer om taushetsplikten og hvordan personopplysninger behandles hos PSYKOLOG I LOMMA. Ta kontakt med psykolog Hilde Gjermundrød dersom du har spørsmål.

Virksomhetens navn og kontaktinformasjon

PSYKOLOG I LOMMA

v/ psykolog Hilde Gjermundrød

Org. nr. 922 190 372

E-post: hilde@psykologilomma.no

SMS: 973 05 412

www.psykologilomma.no

Hva slags personopplysninger behandler PSYKOLOG I LOMMA?

PSYKOLOG I LOMMA behandler personopplysninger av både ikke sensitiv og sensitiv art. Dette innebærer for eksempel navn, fødselsnummer, adresse, telefonnumre samt helseopplysninger.

PSYKOLOG I LOMMA samler inn, behandler og oppbevarer kun opplysninger som er relevante og nødvendige i forhold til virksomhetens formål. Formål er nærmere beskrevet nedenfor.

Til hvilke formål bruker PSYKOLOG I LOMMA personopplysningene?

PSYKOLOG I LOMMA bruker personopplysningene for å kunne yte helsehjelp. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er blant annet GDPR art. 6 og art. 9, nr 2, bokstav h.

Personopplysninger i journal

Som autorisert psykolog har psykolog Hilde Gjermundrød i utgangspunktet taushetsplikt. Utlevering av personopplysninger kan i utgangspunktet kun skje med samtykke fra pasient. Ved samtykke kan personopplysningene for eksempel utleveres til fastlege, NAV, eller andre samarbeidspartnere.

Helselovgivningen har imidlertid noen unntak, for eksempel når det er fare for alvorlig personskade og/eller død. Du kan finne alle unntakene, og alle andre detaljer om taushetsplikt, i Lov om helsepersonell og i Lov om pasient- og brukerrettigheter.

PSYKOLOG I LOMMA benytter seg av journalsystemet Psykjournal. Det er inngått databehandleravtale med leverandøren av journalsystemet.

Personopplysninger i e-post, Instagram, Facebook, SMS og chat

 E-post, Instagram eller Facebook er ikke kryptert. Det oppfordres derfor til at du ikke deler sensitiv informasjon i disse kommunikasjonskanalene, heller ikke pr. SMS. Kun kontaktinformasjon skal deles i disse kanalene. PSYKOLOG I LOMMA bruker kontaktinformasjonen til å besvare din henvendelse.

For chat benyttes samtaleplattformen Crypho. Crypho er utviklet og designet for sikre samtaler, og tar i bruk ende-til-ende kryptering og to-faktor-autentisering. PSYKOLOG I LOMMA har inngått databehandleravtale med Crypho.

Når du oppretter konto i Crypho, samtykker du også på et selvstendig grunnlag til deres brukervilkår- og personvernpolicy.

Du er selv er ansvarlig for å sikre enhetene du bruker (mobil, nettbrett eller laptop) mot uønsket innsyn. Dette kan gjøres ved at du f.eks. logger ut av Crypho web, låser appen eller lukker desktopverjsonen etter endt chat, sletter nettleserhistorikken, sørger for at du sitter et sted hvor ingen kan se eller fange opp hva du skriver. Du kan også benytte passord på laptopen din eller PIN-kode og skjermlås på telefonen din.

Personopplysninger i fakturerings-, betalings- og regnskapssystemer

PSYKOLOG I LOMMA er som selvstendig virksomhet forpliktet til å følge reglene for regnskapsføring. Dette medfører at PSYKOLOG I LOMMA lagrer opplysninger som er nødvendige for å kunne fakturere, motta betalinger og regnskapsføre. Dette vil normalt innebære navn, adresse, e-postadresse og evt. organisasjonsnummer. Det rettslige grunnlaget for dette er bl. a. GDPR art. 6., nr 1, bokstav C.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Det henvises til helselovgivningens regler om lagring og sletting av journalinnhold. På dette tidspunkt er loven slik at personopplysningene i journal oppbevares i 10 år.

Opplysningene som kommer inn pr. e-post, SMS og lignende slettes når behov for opplysningene opphører. Meldinger i Crypho slettes også når behov opphører.

Regnskapsrelatert informasjon (innebærer ikke sensitiv informasjon) slettes etter reglene for regnskapsføring.

Hvilke rettigheter har den registrerte for innsyn, korrigering, sletting, begrensning og klage?

Du har rett til innsyn i din egen journal. Dersom du oppdager opplysninger som er feil eller ufullstendige kan du be om at disse blir rettet. Du kan også be om at feilaktige opplysninger om deg selv blir slettet. Det er mye strengere krav til sletting enn til retting. Om du ber om å få rettet eller slettet noe, og dette blir avslått, kan du klage dette inn til Fylkesmannen. For mer informasjon se Lov om helsepersonell og Lov om pasient- og brukerrettigheter.

Hvis den registrerte ber om innsyn i opplysninger om seg selv etter personvernforordningen, har virksomheten 30 dager på seg til å svare.

PSYKOLOG I LOMMA har utarbeidet rutiner i tilfelle avvik oppdages.