SKRIV MED HILDE

Du kommer i kontakt med meg på en av følgende måter:

e-post / hilde@psykologilomma.no

SMS / 973 05 412

for sikker chat og brevutveksling / opprett en konto på Crypho i din nettleser, legg til meg (hilde@psykologilomma.no). Du kan også laste ned Crypho som app dersom du foretrekker det. (Klikk her dersom du ønsker en detaljert brukerveiledning for hvordan du kan opprette konto i Crypho via nettleser.)

Siden jeg er privatpraktiserende psykolog trenger du ingen henvisning.

OBS! Fra og med fredag 17. juli 2020 det inntaksstopp for nye klienter p.g.a. redusert kapasitet (på ubestemt tid). Oppdatering 22. januar 2023: Inntaksstoppet for nye klienter gjelder fortsatt.

Jeg gjør oppmerksom på at vanlig e-post er usikret og ukryptert, jeg oppfordrer deg derfor til å ikke sende sensitive opplysninger via e-post.

NB! Har du akutt behov for hjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten (116 117).