SIKKERHET

Det er viktig at du føler deg mest mulig trygg når du chatter med en psykolog. PSYKOLOG I LOMMA har valgt å ta i bruk Crypho fordi denne samtaleplattformen er utviklet nettopp med tanke på sikker chat. Crypho er designet for å ikke samle inn eller lagre sensitiv informasjon, blant annet ved bruk av ende-til-ende kryptering. Med andre ord har Crypho ikke tilgang på innholdet i chatten.

Imidlertid har Crypho tilgang på telefonnummeret og annen informasjon du bruker for å opprette en konto. PSYKOLOG I LOMMA har inngått databehandleravtale med Crypho, og dette betyr at Crypho forplikter seg til å behandle disse opplysningene i henhold til gjeldende lov for personvern.

Når du tar i bruk Crypho samtykker du også på et selvstendig grunnlag til Cryphos gjeldende brukervilkår og personvernpolicy.

Det som også er viktig utover de tekniske egenskapene ved selve programvaren er hvordan du bruker den.

Med andre ord vil nivå av sikkerhet også være avhengig av hvordan du velger å beskytter enhetene du bruker Crypho på. Du er selv ansvarlig for å sikre enhetene du bruker (mobil, nettbrett eller laptop) mot uønsket innsyn.

Du kan for eksempel

-logge ut av webversjonen etter endt chat

-logge ut av appen etter endt chat

-logge ut av desktopversjonen etter endt chat

-benytte PIN-kode, skjermlås og passord på telefon eller laptop

-slette spor etter nettsideadresser i nettleserhistorikken

-sørge for at du sitter et sted hvor ingen kan se eller fange opp hva du skriver

 

Kontakt meg gjerne dersom du lurer på noe.

PSYKOLOG I LOMMAs personvernerklæring finnes her.