Hvorfor chatte med en psykolog?

hvorfor chatte skrive online psykolog

PSYKOLOG I LOMMA er et tilbud til alle som foretrekker å chatte med en psykolog på nett, eller som har lyst til å prøve det. Tilgjengelighet og fleksibilitet er to viktige stikkord for mange som tar kontakt. Vi befinner oss i ulike livssituasjoner og har ulike behov. Her er noen eksempler på hvorfor folk velger å chatte med en psykolog online:

Der du er. Nettpsykologen er tilgjengelig der du er. Kanskje er du alenepappa og hjemme med sovende barn. Kanskje ligger du på sykehus uten mulighet til å gå ut. Kanskje sitter du i rullestol og har begrenset med muligheter til å bevege deg utenfor hjemmet. Kanskje er du mye på reise eller bor langt fra nærmeste psykolog.

Tidsklemma. Mange har et travelt program gjennom hele dagen. Det kan være vanskelig å finne tid til å reise til en psykolog, sitte der en time og så reise tilbake. Du kan chatte med psykologen mens du venter på at vaskemaskinen skal bli ferdig.

Trygghet. Det er ofte i hjemmet eller i andre selvvalgte omgivelser vi slapper best av. I denne tryggheten kan det oppleves lettere å snakke om det vi har på hjertet. Du kan chatte med psykologen mens du sitter i godstolen med et pledd over deg og en kopp te. Eller kanskje du heller vil sitte med ryggen til favoritttreet ditt i skogen?

Energinivå. Mange som tar kontakt med en psykolog sliter med energinivået. Det å skulle kle seg og komme seg ut kan i perioder virke helt uoverkommelig. Selv tanken på å skulle gjøre det kan være helt fjern.

Stimuli. For enkelte kan det oppleves for intenst å skulle sitte ansikt til ansikt med en psykolog. Det kan være vanskelig å tenke klart eller finne ord. Tradisjonelt satt psykologen gjerne bak klienten for å redusere stimuli.

Angst. Enkelte sliter med å bevege seg utenfor hjemmet. Det kan handle om angst for å forlate hjemmet eller for å bruke offentlige transportmidler. Det å chatte med en psykolog kan da være en skritt videre i en situasjon som kan oppleves fastlåst.

Utfordringer med hørsel. Mange nordmenn er hørselshemmede. Hørselstapet kan føre til at det krever ekstra energi å kommunisere ansikt til ansikt. Krefter brukes på å forstå det som blir sagt og man kan få mindre kapasitet igjen til å reflektere over det som blir sagt eller til å kjenne på egne følelser. Misforståelser kan også oppstå i samtaler ansikt til ansikt.

Utfordringer med tale. Noen mangler av ulike grunnen evnen til å artikulere ord, kanskje på grunn av sykdommer, tilstander eller skader.

Kjærlighet til det skrevne ord. Noen liker å skrive og opplever at de uttrykker seg best ved å skrive. Tanker og følelser kan bli tydeligere for en når en formulerer seg skriftlig og leser det svart på hvitt.

I dette innlegget kan du lese hva du kan skrive eller chatte med nettpsykolog Hilde Gjermundrød om. Lurer du på noe? Kontaktinformasjon finner du her.

Hilde / PSYKOLOG I LOMMA

PSYKOLOG I LOMMA er en nettbasert psykologtjeneste. Samtaler med psykolog Hilde Gjermundrød skjer der du er, på nett, via chat eller digital brevutveksling. For å chatte eller skrive med psykolog Hilde Gjermundrød kan du sjekke ut kontaktinformasjonen her.