Hva ser du?

Hva ser du i dette bildet? Se først før du leser videre. ... Jeg ser et blunkende, smilende trollaktig vesen som mangler noen tenner. Men det kan også være gårsdagens snøfall som holder på å smelte ute på terrassen. Eller noe annet. Når vi tolker omgivelsene, som for eksempel dette synsinntrykket, så er det masse …