Hva har lokalpolitikk med deg å gjøre?

psykolog_hilde_gjermundrød_utviklingsøkologiske modell

Som psykolog er jeg opptatt av helheten. Og hva mener jeg med helheten? Det kan handle om sammenhengen vi befinner oss i. Vi mennesker er naturligvis ikke isolerte øyer som flyter rundt, upåvirkelige. Det som foregår inni oss er i stor grad avhengig av det som er rundt oss. Det kan være andre mennesker. Relasjoner. Det kan handle om kultur. Normer. Miljø. Natur.

Er vannet du bader i om sommeren fritt for hormonforstyrrende stoffer? Er maten fra bonden uten kjemikalierester vi kanskje ikke kjenner til konsekvensen av å putte i oss? Er lufta ren? Legges det opp til nok bevegelse i hverdagen? Lar du være å velge sykkelen til jobben fordi strekningen føles skummel? Er det attraktivt å velge kollektivt? Møter alle barn opp på skolen mette på god næring? Gir nærskolen våre barn gode forutsetninger for å utvikle god helse, trygghet og gode verdier? Hva med arbeidsplassene? Hva slags arbeidsliv ønsker du i kommunen din?

Det å være psykolog betyr også å ha kunnskap om allmennpsykologi, ikke bare om det som kan skje når livet oppleves utfordrende. Fra psykologstudiene er det en modell som jeg stadig går tilbake til i hodet mitt. Jeg tror det var i faget utviklingspsykologi jeg hørte om den for første gang: psykolog Urie Bronfenbrenner sin utviklingsøkologiske modell. Modellen er et forsøk på å få oversikt over faktorene som kan påvirke individet. Jeg synes ikke modellen er helt dekkende, men den kan være et godt verktøy. Livet kan ikke deles inn i systemer, men en modell er nettopp det, kun en modell, en enkel fremstilling. En mulig måte å betrakte ting på. En illustrasjon av modellen ser du over her!

Hvorfor babler jeg om dette på en fredag? Det er valg! DU har mulighet til å påvirke det som skjer rundt deg. Siden det er kommune- og fylkestingsvalg kan du med din stemme farge det som skjer der du bor.

Hver eneste stemme teller. Muligheten til å forhåndsstemme falt bort i dag. Mandag 9. september 2019 er valgdag! Noen kommuner har riktignok to valgdager, søndag og mandag, se om dette gjelder for kommunen din her.

Om du ikke vet hva du skal stemme, kan du stemme blankt. Dette kan være et signal til politikerne om at de ikke når ut til alle. Valgdeltakelsen ved forrige lokalvalg var på ca 60% (62% blant kvinner og 57% blant menn).

Les mer her om hvordan du kan stemme.

Godt valg!

Hilde / PSYKOLOG I LOMMA

PSYKOLOG I LOMMA er en nettbasert psykologtjeneste. Samtaler med psykolog Hilde Gjermundrød skjer der du er, på nett, via chat eller digital brevutveksling. For å chatte eller skrive med psykolog Hilde Gjermundrød kan du sjekke ut kontaktinformasjonen her.