Hvordan kan du ta vare på din psykiske helse i disse koronatider?

Det er en spesiell tid vi befinner oss i nå, både nasjonalt og globalt, med tanke på koronaviruset som sprer seg og de tiltakene som settes inn i denne forbindelse. Vår menneskelige sårbarhet kommer tydeligere frem. Den er alltid der, men vi får lettere øye på den nå. Jeg vil gjerne dele noen generelle tanker …

Hva ser du?

Hva ser du i dette bildet? Se først før du leser videre. ... Jeg ser et blunkende, smilende trollaktig vesen som mangler noen tenner. Men det kan også være gårsdagens snøfall som holder på å smelte ute på terrassen. Eller noe annet. Når vi tolker omgivelsene, som for eksempel dette synsinntrykket, så er det masse …