Hvordan kan du ta vare på din psykiske helse i disse koronatider?

Det er en spesiell tid vi befinner oss i nå, både nasjonalt og globalt, med tanke på koronaviruset som sprer seg og de tiltakene som settes inn i denne forbindelse. Vår menneskelige sårbarhet kommer tydeligere frem. Den er alltid der, men vi får lettere øye på den nå. Jeg vil gjerne dele noen generelle tanker …