Kan du tenke eller føle feil?

chat_online_psykolog_følelser_tankerHvilke tanker har du tenkt i dag? Hvilke følelser har du hatt i dag? Eller i går? Eller som gjennomgående den siste tiden?

Lurer du på om det du tenker eller føler er riktig? Normalt? Ok? Gjør dine egne tanker eller følelser deg usikker? Skammer du deg over dem?

Ingen tanker eller følelser er feil. Det er ikke mulig å tenke eller føle feil. Vi føler det vi føler, og tenker det vi tenker. Dine tanker og følelser er OK!

Det som betyr noe er hvordan vi forholder oss til våre egne tanker og følelser.

Her er det flere mulige strategier. Noen strategier er gode, bærekraftige eller oppløftende. Noen er mindre gode. Andre er dysfunksjonelle eller destruktive. Ofte vil disse være mer eller mindre ubevisste.

Ønsker du å se nærmere på eller jobbe med dine egne strategier?

Enkelt forklart kan dette gå ut på å være bevisst på hva du tenker og føler. Her er det ulike tilnærminger, f. eks. via sansene eller via det kognitive for å nevnte et par.

Like viktig kan det være å være bevisst på hvordan du forholder deg til dine egne følelser og tanker.

Her kan du f. eks. innta en mer observerende holdning. Det å ha en observerende og akseptererende holdning er i kontrast til å f.eks. kritisere deg selv eller shame deg selv for at du har de tankene og følelsene du har. Eller som kontrast til  å handle impulsivt og destruktivt på egne tanker og følelser (selv om dette kanskje en gang var strategier som var hensiktsmessige for å beskytte deg selv).

Det å ha en observerende holdning handler også om å skape et større rom mellom dine tanker og følelser og den du er. Du er ikke følelsene eller tankene dine. Du er den som observerer dem.

Det å utvikle et bevisst forhold til egne tanker og følelser vil også kunne gi deg et større handlingsrom og gjøre det lettere for deg å ta valg som er bærekraftige for deg selv.

Hva tenker eller kjenner du i deg akkurat nå? Og hva gjør du med denne tanken eller følelsen?

Hilde / PSYKOLOG I LOMMA

P.S. Jeg har tidligere skrevet om følelser, f.eks. i dette innlegget om menn og følelser: Store gutter gråter ikke. Eller?

PSYKOLOG I LOMMA er en nettbasert psykologtjeneste. Samtaler med psykolog Hilde Gjermundrød skjer der du er, på nett, via chat eller digital brevutveksling. For å chatte eller skrive med psykolog Hilde Gjermundrød kan du sjekke ut kontaktmulighetene her.